• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

DECEMBER 2020


Bat2Portal project is door de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerd
en uitgevoerd door Th!nk E, Fieldfisher, Green Energy Park en FINN Agency

 

BUURTBATTERIJEN

stand van zaken

 
Asset 7@3x.png

Bat2Portal

Deze brochures reiken informatie aan over de mogelijkheden en aandachtspunten voor de integratie van buurtbatterijen in woonwijken en industriezones. De informatie die middels deze brochure beschikbaar wordt gesteld, is het resultaat van uitvoerig onderzoek naar buurtbatterijen onder leiding van Th!nk E in samenwerking met Green Park Energy, Fieldfisher en FINN Agency. Het onderzoek liep van augustus 2019 tot juni 2020 en werd mogelijk gemaakt dankzij de subsidie van de provincie Vlaams-Brabant die op deze manier wil bijdragen tot het behalen van de milieudoelstellingen tegen 2040.

Juridische analyse

Op 19 september 2019 verrichtte advocatenkantoor Fieldfisher binnen deze opdracht een juridische analyse om wetgevende of regulatoire obstakels voor de inplanting van een buurtbatterij binnen het Vlaams Gewest aan te duiden.

 

Het doel van deze juridische analyse is om de obstakels te benoemen binnen de huidige Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en binnen de Vlaamse energieregelgeving. De analyse benadrukt:

 

Binnen ruimtelijke ordening
  • Dat een loutere melding Klasse 3 bij een buurtbatterijproject zou kunnen volstaan.

  • Dat in de praktijk toch gewoonlijk een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd, minstens omdat in de VCRO nog geen uitdrukkelijke bepaling bestaat die verduidelijkt dat deze projecten in specifieke bestemmingen zoals woongebieden of agrarische gebieden vallen.

  • Dat handelingen van een buurtbatterijproject in sommige gevallen als handeling van algemeen belang of als handeling voor gemeenschapsvoorzieningen kunnen worden aanzien, waardoor een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften gerechtvaardigd zou zijn.

  • Dat verder een toets aan de goede ruimtelijke ordening en een openbaar onderzoek dient te gebeuren, met veel aandacht voor het visueel-esthetisch karakter van de buurtbatterij.

  • Dat steeds moet worden nagegaan of provinciale en gemeentelijke verordeningen bijkomende voorwaarden opleggen.

 

Binnen de Vlaamse energieregelgeving
  • Dat de vastgestelde barrières vaak gelijk zijn aan barrières die bij andere vormen van flexibiliteit bestaan (bv. inadequate valorisatie van netdiensten, onduidelijke evenwichtsverantwoordelijkheden, een onzeker en complex vergunningsproces, …).

  • Dat andere barrières specifiek zijn aan opslag (bv. gebrek aan duidelijke definiëring, gebrek aan afzonderlijke classificatie en een mogelijke dubbele tarifering als afname en injectie, onduidelijkheid inzake eigendomsrechten, het in de tijd geconditioneerd zijn van de ontlaadcapaciteit bij het leveren van netdiensten, …).

  • Dat het noodzakelijk is dat in de energieregelgeving een duidelijker regelgevend kader moet worden ontwikkeld voor batterijopslag (waarin ook buurtbatterijen hun plaats kunnen hebben), conform de federale regelgeving en Europese verplichtingen in dit verband.

vlaams-brabant-zwart_tcm5-102782.png
fluvius.PNG
Think-e logo transparant greenery.png
Fieldfisher.png
FLUX50.png
Green-Energy-Park.png